Vold som likestillingsspørsmål

Vold forårsaker lidelse. Noen ganger bare litt, noen ganger ufattelige tragedier. Men enten det er lite eller mye, er det derfor vi prøver å beskytte oss selv og andre mot vold.

Det er dette som er problemet med vold. Ikke at det foregår på feil tid, sted, eller mot feil personer i feil grad, men at det er et onde i seg selv. Hovedsaken er heller ikke at volden er feil fordelt mellom grupper. I så fall kunne man forsvaret angrepet på World Trade Center 11. september 2001 med at det relativt sett har vært få sivile amerikanere som har vært drept i terrorangrep og krigshandlinger. Eller, ettersom det er flere menn som dreper kvinnelige partnere enn motsatt, kunne man delt ut skytevåpen til kvinner for å jevne ut forskjellen.

Les videre

Publisert i Feminisme, Kjønn, Vold | Merket med , , | Skriv en kommentar

Å skjelne vesentlig og uvesentlig kritikk

Dette begynner å ligne på en ren klimablogg. Men vi får vel leve med det. I dag må jeg bare si noe om vesentlig og uvesentlig kritikk. Og framfor alt: Selektiv kritikk. Regelen i klimadebatten er ekstremt selektiv kritikk. Det gjelder på begge sider av klimakrigen, både de som forsvarer den nåværende klimapolitikken og de utpregede klimaskeptikerne.

Les videre

Publisert i Klima, Vitenskap | Skriv en kommentar

Klimaforskernes konspirasjonsteorier: Retoriske overdrivelser hos Conway og Oreskes

Som nevnt i tidligere innlegg, da jeg leste den historiske delen av Merchants of Doubt, ble jeg mest slått av hvor lite oppsiktsvekkende stoffet var. «Skurkene» i boka fremmet en politisk vinklet versjon av forskningsresultater, noe som ikke er oppsiktsvekkende og skjer på tvers av det politiske spekteret i mange forskjellige saker. Jeg sa også at det virker som om de mener at «skurkene» har gått over grensen for det moralsk akseptable, men at de ikke gjør noe forsøk på å forklare oss hvor grensen går, eller i hvilke spesifikke tilfeller den er blitt overtrådt og på hvilken måte.

Det de i stedet gjør, er å bruke retoriske karakteristikker som de i liten grad begrunner ut fra eksemplene de bruker. Det gjelder blant annet begrepet desinformasjon (disinformation). Ordet er brukt bare noen få ganger i den historiske hoveddelen av boka, og så vidt jeg kan se aldri spesifikt knyttet til de personene som er hovedskurkene i boka, men i oppsummeringen mot slutten tar de det i bruk på en måte som gir inntrykk av at de fleste av fortellingene i boka handler om bevisst desinformasjon.

Les videre

Publisert i Klima, Konspirasjonsteorier | Merket med , | Skriv en kommentar

Klimaforskernes konspirasjonsteorier: Forstår Conway og Oreskes usikkerhet?

Som jeg påpekte i innledningen til denne serien, er framstillingen av usikkerhet i Merchants of Doubt rotete, selvmotsigende og tendensiøs. Beskrivelsen av klimasaken i boka er i påfallende grad konsentrert om perioden 1980-1995. At hendelsene som gjengis er såpass gamle,  gjør det vanskeligere for leseren å vurdere kritisk hva som kan ha vært et fornuftig standpunkt da det skjedde. Lettere blir det ikke av at vi får detaljerte imøtegåelser av «skurkenes» standpunkt, men ikke «heltenes». I en vitenskapelig kontrovers er det gjerne slik at det rettes berettiget kritikk fra begge sider. Å referere denne kritikken ensidig er en nokså sikker metode for å få dem som kritiseres til å virke dumme og useriøse.

Les videre

Publisert i Klima, Konspirasjonsteorier | Merket med , , | Skriv en kommentar

Klimaforskernes konspirasjonsteorier: Conway og Oreskes ser bort fra det som ikke passer i teorien deres

En populær anklage i krangler om klimaforskning er det som kalles «cherry-picking». Det betyr at man velger ut data som støtter en hypotese man ønsker å «bevise» og ser bort fra data som ikke passer.

Her er vi inne på hovedproblemet med boka Merchants of Doubt. Forfatterne gir eksempler som vi inviteres til å generalisere ut fra, men uten at de på noe tidspunkt diskuterer om eksemplene er representative for helheten.

Les videre

Publisert i Klima, Konspirasjonsteorier, Vitenskap | Merket med , | 1 kommentar

Klimaforskernes konspirasjonsteorier: Hvorfor Conway og Oreskes’ bok er irrelevant

I klimasaken som i mange andre saker er konspirasjonsteorier populære på begge ytterfløyer.

I Norge har vi stort sett vært forskånet for de mest usaklige og hetspregede angrepene på klimaskeptikerne.

Men dette har tydeligvis endret seg. Og da får Naomi Oreskes oppmerksomhet. Oreskes påstår “de som sprer tvil og usikkerhet om klimaendringer virkelig er menneskeskapte, er de samme som sådde tvil om helseskadene forbundet med røyking på 80-tallet.” Men det er «de» ikke. I Merchants of Doubt har Conway og Oreskes har påvist at enkelte aktører har vært aktive i begge sakene. Det betyr ikke at det er noen sammenheng mellom de to sakene. Logikken er den samme som om man skulle sagt at mange rasister er mot norsk EU-medlemskap, derfor er Nei til EU rasistisk. Conway og Oreskes driver egentlig med billige retoriske triks, og slipper unna med det, tydeligvis fordi ingen bryr seg med eller har interesse for å sjekke om det de sier stemmer eller ikke.

Les videre

Publisert i Klima, Konspirasjonsteorier | Merket med | 3 kommentarer

Klimaforskernes konspirasjonsteorier: Conway og Oreskes «Merchants of Doubt»

Jeg har allerede vært innom boka Merchants of Doubt i kommentarene til innlegget om Morgenbladets ukritiske holdning til konspirasjonsteoriene om de angivelig onde oljesmurte klimaskeptikerne.

Som jeg sier der er Oreskes og Conway tilsynelatende trumfkortet for dem som tror på konspirasjonteoriene om klimaskeptikerne. Men vidt jeg kan se er det ingen av dem som har sjekket om boka holder vann eller ikke. Jeg har nå lest mesteparten av boka, og tror jeg vet nok til å oppsummere hvor svakhetene ligger.

Les videre

Publisert i Klima, Konspirasjonsteorier, Vitenskap | 1 kommentar

Vitenskapelig kjetteri eller et moderat syn på klimaendringene?

Matt Ridley har holdt et foredrag som enkelte mener er den beste oppsummeringen av klimasaken noensinne. Han kaller det «vitenskapelig kjetteri», jeg er mer tilbøyelig til å sette det i båsen «moderat». Kanskje går han for langt når han sier at det etablerte synet innen klimaforskningen «er infisert av pseudovitenskap». Men argumentasjonen hansligger langt unna de ekstreme klimaskeptikernes standpunkter, de som mener å kunne si sikkert at mennesket ikke bidrar til klimaendringene og / eller at klimapolitikken er en konspirasjon for å innføre et kommunistisk verdensstyre.

Les videre

Publisert i Klima | Merket med | Skriv en kommentar

Klimaforskernes konspirasjonsteorier: Tilfellet Steve McIntyre

Det følgende er en litt forlenget versjon av et innlegg jeg sendte til Morgenbladet som de ikke trykket.

Morgenbladet 30. september har en artikkel over 6 sider hvor det påstås at klimaforskere er blitt trakassert og demonisert av klimaskeptikerne. Men man kan lure på hvem det egentlig er som demoniseres når klimaskeptikerne framstilles som en hensynsløs bande som driver forskere til randen av selvmord og gjerne ofrer klodens framtid for å tilfredstille kapitalististenes grådighet.

Les videre

Publisert i Klima, Konspirasjonsteorier | 2 kommentarer

Ekte idealister syns ikke synd på seg selv

Bjørn Stærk har fått oppmerksomhet for sitt Aftenposten-innlegg hvor han mener at «innvandringskritikere må slutte å syns synd på seg selv«. Han har rett av en veldig enkel grunn: Ekte idealister syns ikke synd på seg selv, for de holder ikke på for sin egen ære og berømmelses skyld.

Les videre

Publisert i Innvandring, Medier | Skriv en kommentar